Radzyń Podlaski

„Ekspresje”. Wystawa malarstwa Małgorzaty Gorzel w Radzyniu Podlaskim

16
maj 2024

W piątek, 17 maja w galerii „Oranżeria” Radzyńskiego Ośrodka Kultury odbędzie się wernisaż wystawy malarstwa Małgorzaty Gorzel. Ekspozycja nosi tytuł „Ekspresje”. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 18:00.

Małgorzata Gorzel jest absolwentką Wydziału Biologii Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie gdzie uzyskała stopień doktora nauk biologicznych (2009 r.). Na co dzień wykłada na Akademii Nauk Stosowanych W. Pola w Lublinie.

Od najmłodszych lat towarzyszy jej działalność artystyczna. Swoją przygodę ze sztuką rozpoczęła w Osiedlowym Domu Kultury w Radzyniu Podlaskim. Do dzisiaj stale rozwija swoją żywą pasję i miłość do sztuki.

Jest absolwentką Lubelskiej Szkoły Sztuki i Projektowania im. St. Wyspiańskiego w Lublinie, gdzie ukończyła specjalności: Techniki malarskie i pozłotnicze 2011 r. oraz Witraż i szkło artystyczne 2014 r. ,Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie na kierunku malarstwo (2022 r.). a także Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi na kierunku Arteterapia (2019 r.).

W swojej artystycznej działalności inspiruje się głównie przyrodą, a często przewijające się motywy to flora i fauna wodna. Sztuka jest dla niej nie tylko kreacją wizualną, ale także ma wydźwięk edukacyjny i terapeutyczny.

Organizatorka wielu warsztatów edukacyjno-artystycznych i arteterapeutycznych. Autorka kilku publikacji o tematyce związanej ze sztuką, w tym publikacji dotyczących wpływu terapii sztuką w zapobieganiu wypaleniu zawodowemu.

Dzieła Małgorzaty Gorzel to fascynująca podróż przez różnorodne techniki malarskie, od akrylu i oleju po akwarelę. Autorka eksperymentuje na różnych podłożach wykorzystując płótno, papier, ale także drewno, szkło a nawet kamienie. Jej prace emanują różnorodnością i łączy je niezwykła organiczność.

Jej twórczość wystawiana była w różnych miastach w Polsce. Została nagrodzona: Nagrodą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w VII edycji Konkursu na plakat o tematyce związanej z ochroną własności przemysłowej (2009), w konkursie „Cyberfoto 2020” za pracę „Odgłosy losu”, wystawa pokonkursowa, w przeglądzie fotograficznym „Horyzont Zdarzeń” za prace „Krzyk Samotności” oraz „Szepty – dyptyk”.Inf. Pras.

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.