Radzyń Podlaski

Promocja książki Teresy Pływacz pt. „Lisiowólka. Tak to kiedyś było...”

Kultura Wt. 02.04.2024 09:51:18
02
kwi 2024

W piątek, 5 kwietnia w Domu Ludowym w Lisiowólce odbędzie się promocja książki Teresy Pływacz pt. „Lisiowólka. Tak to kiedyś było..." Początek o godz. 18.00. Wstęp wolny.

Teresa Pływacz urodziła się w 1950 roku w wielopokoleniowej rodzinie Semeniuków osiadłej w Lisiowólce. Ukończyła Wydział Prawa Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Zainteresowana historią regionu, z zamiłowaniem zajmuje się badaniem dziejów powiatu radzyńskiego. Jest autorką książki „Lisiowólka w starej fotografii” (2020), która dzięki walorom historycznym spotkała się z żywym zainteresowaniem mieszkańców i wielu osób niezwiązanych z tym miejscem.

„Lisiowólka. Tak to kiedyś było...”, to jej kolejna książka o historii tej miejscowości. Opisuje w niej dawne zwyczaje i obrzędy. Chce je przypomnieć i po swojemu odkryć.

Od Autorki

Dawne zwyczaje i obrzędy w Lisiowólce opisałam korzystając z informacji uzyskanych podczas rozmów przeprowadzonych z najstarszymi mieszkańcami tej miejscowości, pamiętającymi rzeczywistość dawnego chłopskiego życia. We wspomnieniach dotyczących dawnych czasów były też opowieści, które w rodzinach moich rozmówców były przekazywane z pokolenia na pokolenie.

Usłyszałam niezwykłe, niemal baśniowe opisy zwyczajów i obrzędów, które były celebrowane przez naszych przodków. Dotyczyły przede wszystkim zabaw w trakcie Karnawału, Sobótki czy zachowań w dniu zwanym Zaduszkami. Opisane w moim opracowaniu zwyczaje, obrzędy i wierzenia, w znacznej części związane są ze świętami katolickimi. Najwięcej tych, które przetrwały do dziś, dotyczy Bożego Narodzenia i Wielkanocy oraz Święta Matki Boskiej Gromnicznej, a także Bożego Ciała. Oprócz wspomnień i przekazów ustnych korzystałam także z opracowań z dziedziny etnografii, opisujących obyczaje i tradycje świąteczne w Polsce, szczególnie w celu poznania genezy niektórych zjawisk i uzupełnienia wiedzy pozyskanej od najstarszych mieszkańców Lisiowólki.

Na zakończenie chciałabym podziękować wszystkim, którzy okazując zainteresowanie i życzliwość, pomagali i wspierali mnie w napisaniu tej książki. Dziękuję mojej rodzinie, a szczególnie babciom: Annie Semeniuk i Feliksie Kaliszuk za przekazanie cennych informacji dotyczących tradycji ludowych i obyczajów moich przodków oraz dawnych mieszkańców Lisiowólki. Wdzięczna jestem także zmarłym niedawno osobom: Jadwidze Golec, Marii Grabowiec, Genowefie Koczkodaj i Genowefie Musiejuk, które bardzo wiele opowiedziały mi o dawnych zwyczajach oraz obrzędach w Lisiowólce.Teresa Pływacz

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.

Najnowsze informacje

Facebook